Pravilnik povrnitev in vračil

Odstop od pogodbe, vračilo izdelkov in kupnine

Skladno z določili ZOVPot ima kupec pravico, da v roku 14 dni od prevzema naročila pisno obvesti ponudnika na elektronski naslov zaleinpepe@gmail.com, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Po prodajni pogodbi začne odstopni rok teči z dnem, ko je kupec pridobil fizično posest na izdelkih iz naročila ali jo je pridobila namesto kupca tretja oseba, ki ni dostavna oseba, in jo je v ta namen določil kupec.

Če kupec odstopi od pogodbe in je za naročilo tudi plačal kupnino, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v roku 14 dni od dneva prejema obvestila o odstopu od pogodbe, povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave.

Vračilo kupnine s pripadajočimi stroški se izvrši v enaki obliki, kot je bilo opravljeno plačilo s strani kupca, razen če kupec izrecno zahteva drugače; v nobenem primeru zaradi odstopa od pogodbe kupec ne nosi nikakršnih stroškov.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen popust se ta kupcu ne vrne, vrne se le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne kupcu kot darilni bon, vplačani znesek pa se kupcu vrne.

Vračilo kupnine s pripadajočimi stroški ponudnik ne izvrši toliko časa, dokler Društvo Moj svet, čist planet so.p. ne prejme vrnjenih izdelkov/naročila oz. dokler kupec ne pošlje dokazila, da je izdelke poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Izdelke kupec lahko vrne po pošti na naslov Zale in Pepe, Delpinova ulica 18B, 5000 Nova Gorica, Slovenija. Na istem naslovu lahko izdelke vrne tudi osebno, vsak dan, v okviru delovnega časa trgovine od ponedelja do petka med 9:00 do 17:00.

Za pravočasno vrnjeno blago se šteje, če je bilo poslano na naslov prodajalca pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Do vračila kupnine je kupec upravičen samo v primeru, če je blago prispelo nepoškodovano na naslov prodajalca.

Izdelki morajo biti v stanju kot jih je kupec prejel. Izdelke mora kupec vrniti nepoškodovane, nerabljene, v nezmanjšani količini in v originalni embalaži, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, ali se je njegova količina zmanjšala. V primeru, da je kupec izdelek že začel uporabljati odstop od pogodbe ni možen.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Le v primeru, ko se ponudnik in kupec dogovorita drugače, kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:

– pri pogodbah, katerih predmet so izdelki, ki so bili izdelani po natančnih navodilih kupca, ki so bili prilagojeni njegovim osebnih potrebam,

– ki zaradi svoje naravne ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe.

Poštnino za vračilo izdelka pokrije kupec sam.