Še zadnjič, Očistimo Slovenijo 2018

Kot verjetno že veste, bo v soboto 15.9.2018 organizirana akcija Očistimo Slovenijo (še zadnjič) v sklopu globalne pobude Očistimo svet 2018 (World Cleanup Day 2018.

Slovenski prostovoljci bomo tudi tokrat del večmilijonske množice, ki bomo čistili svojo državo. Cilj globalnega projekta je združiti 5 % prebivalstva iz 150 držav v največji čistilni akciji, ki bo v vseh državah potekala prav na isti dan.
Letos akcijo ponovno organizirajo Ekologi brez meja, saj je pomembno, da se tudi Slovenija pridruži tako pomembni in odmevni globalni akciji. Prav tako opažamo povečanje pojavljanja divjih odlagališč, predvsem pa smetenja.

Namen letošnje akcije ni le čiščenje, veliko večji pomen bo na ozaveščanju o boljšem ločenem zbiranju odpadkov ter nenazadnje tudi o preprečevanju nastajanja odpadkov. Ni dovolj, da se vsako leto enkrat ali dvakrat čisti, pomembnejše je, da s skupnimi močmi poskrbimo, da odpadkov v naravi in okolici ne bo več, hkrati pa, da čim več ljudi začne razmišljati o Zero Waste alternativah. S tem bomo na dolgi rok poskrbeli, da bo nastalo vedno manj odpadkov in čistilne akcije kot take sploh ne bodo več potrebne.

Prostovoljci bodo do konca poletja po Sloveniji iskali in preverjali lokacije divjih odlagališč v digitalnem registru, ki so ga ustvarili tekom prvega projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu!. Tretjo soboto v septembru pa bo potekala čistilna akcija, v kateri bodo iz identificiranih divjih odlagališč odstranili zbrane odpadke.
Čistilo se bo tudi vsa druga območja – sprehajalne poti, predele ob cestah, stanovanjske soseske, okolice šol in vrtcev ter tudi vode, nabrežnine in obale. K projektu so povabljeni vsi posamezniki in vse slovenske občine, tudi tiste, ki so čistilne akcije organizirale že spomladi. Ideja je, da v občinah, kjer ni potrebe po čistilni akciji, skupnost kljub temu na ta dan naredi kaj za obče dobro – se na primer loti urejanja zelenic in športnih igrišč, učnih poti, pleskanja otroških igral, popravljanja klopi v parku itd.

Člani društev lahko prispevate ideje in pomagate organizirati aktivnosti, ki pripomorejo k ozaveščanju ter pri urejanju kraja in okolice. Prav zato je potrebno k sodelovanju povabiti vsa društva v občini.

Društva lahko pomagajo na naslednje načine:

• Udeležijo se čiščenja, razširijo glas o akciji – pošljejo vabilo članom, pozive na spletnih straneh, predstavijo akcijo na dogodkih.

• V svoji občini prevzamejo zbirno mesto za prostovoljce, s katerega bodo na dan akcije usmerjali prostovoljce na čiščenje divjih odlagališč iz registra https://www.ocistimo.si/static/preverjanje-divjih-odlagalisc

• Pomagajo pri odvozu ali organizaciji odvoza odpadkov.

• Preiščejo okolico in prijavijo oziroma posodobijo čim več divjih odlagališč na spletni strani in mobilni aplikaciji World Cleanup ter spodbujajo prijavo odlagališč.

• Organizirajo lahko ozaveščevalne aktivnosti, vezane na akcijo (za predloge in materiale naj pišejo na 2018@ocistimo.si).

ter pomembno, da

• Prispevajo predloge o družbenih aktivnostih in jih pomagajo izpeljati.

Šole in vrtci; tudi če v soboto ne bo šole (kot je bilo to leta 2012), lahko z različnimi aktivnostmi ozaveščajo učence ter pripravijo kaj na temo gibanja Zero waste ali življenja brez odpadkov.

Krajevne skupnosti lahko sporočite lokacije, kje bodo zbirni centri. Podjetja se lahko javijo kot sponzorji ali prostovoljci.

Kot vedno je potrebno poskrbeti za varnost, zato se lahko težko dostopne lokacije s smetmi le popiše ter naknadno pošlje organizirane enote počistiti. Prav tako za najdišča nevarnih odpadkov. Z nevarnimi snovmi je potrebno posebno ravnanje.

Vabimo vas, da se nam pridružite ter nam potrdite svojo udeležbo na ta dan na ta elektronski naslov ali se prijavite pri Ekologih brez meja na povezavi http://www.ocistimo.si/pridruzi-se/prijava.

Lokacije še niso določene, zato vas vabimo k sodelovanju.
Vse nadaljne informacije, lokacije odlagališč, zborna mesta ter kakšne aktivnosti pripravimo, sledijo…

V želji, da naredimo nekaj dobrega za čistejše okolje, vas pozivamo, da nam pomagate po svojih močeh.

Toliko za enkrat iz moje strani

Mojca Bernik – občinska prostovoljna koordinatorka
Moj svet, čist planet