Novo! Namesto natisnjenega računa, PDF pošiljanje računov

Spoštovane stranke obveščamo, da bomo za zmanjševanje papirnatih računov začeli z pošiljanjem PDF računov na mail ob vašem nakupu v trgovini ali na spletu.

Kaj je potrebno narediti, da vam po obisku v trgovini ne natisnemo klasičnega računa?

1. Prijavite se na prejemanje naših novičk, da imamo zaveden vaš elektronski naslov.

2. Pred zaključkom nakupa v trgovini prodajalki povejte, da bi želeli brezpapirni račun.

3. Istočasno, kot boste opravili nakup, boste na vaš elektronski naslov prejeli račun v pdf obliki.

4. S seboj morate obvezno imeti pameten telefon z naloženim odjemalcem vaše pošte (v primeru kontrole za dokaz, da ste račun prejeli)

Pri nakupu prek spleta, boste avtomatsko dobili račun na vaš elektronski naslov in ne več natisnejenega v pošiljki.

Na FURSu so našim željam po zmanjševanju smetenja ugodili in z veseljem potrdili. Prilagamo odsek iz “Davčne blagajne in vezane knjige računov (VKR)”

Izpis iz davčnega potrjevanja računov:

Vprašanje 179: Ali je mogoče račune stranki pošiljati v elektronski obliki, torej prek e-maila v pdf formatu in ali bo to možno tudi po uvedbi davčne blagajne? (3. 9. 2015)

Predmet davčnega potrjevanja so računi, izdani v skladu z ZDDV-1. Po določbah ZDDV-1 so računi, izdani v papirni obliki, in računi, izdani v elektronski obliki, med seboj enakovredni.  Da se lahko upošteva račun kot elektronski račun, mora biti izdan in prejet v kateri koli elektronski obliki zapisa. Pristnost izvora, celovitost vsebine in čitljivost računa v papirni ali elektronski obliki, mora biti zagotovljena od trenutka izdaje do konca obdobja hrambe računa. Obliko zapisa določi davčni zavezanec, račun pa je lahko poslan in prejet tudi v elektronski obliki kot je e-pošta s prilogo PDF. Več glede elektronskih računov je navedeno v točki 4. podrobnejšega opisa Računi. Pripominjamo, da tudi v primeru izdaje elektronskega računa po določbah ZDavPR velja, da mora kupec račun prevzeti in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega ali tržnega organa.

4.3 Elektronski račun

Za namene DDV zakonodaje je elektronski račun račun, ki vsebuje predpisane podatke (informacije) po ZDDV-1, in ki je bil izdan in prejet v kateri koli elektronski obliki.

Da lahko upoštevamo račun kot elektronski račun, mora biti izdan in prejet v kateri koli elektronski obliki zapisa. Obliko zapisa določi davčni zavezanec.

Račun je lahko v obliki strukturiranih sporočil (kot je XML) z ustrezno vizualizacijo ali drugih vrst elektronskih oblik (kot je e-pošta s prilogo PDF ali sporočilo, prejeto po telefaksu v elektronski obliki in ne v papirni obliki).

Tako kot papirni račun mora tudi elektronski račun vsebovati podatke, ki jih zahteva ZDDV-1.

Vsi računi, ki so ustvarjeni v elektronski obliki, se v skladu z opredelitvijo ne štejejo za elektronski račun. Računi, ki so ustvarjeni v elektronski obliki, na primer z računovodsko programsko opremo ali programsko opremo za obdelavo besedil in ki so poslani in prejeti v papirni obliki, niso elektronski računi.

Kot elektronski računi pa se lahko štejejo računi, ki so ustvarjeni v papirni obliki in ki se optično preberejo, pošljejo in prejmejo pa prek e-pošte.

Torej ni pomembna vrsta elektronske oblike računa, ampak dejstvo, da je račun v elektronski obliki, ko je izdan in prejet. To omogoča pošiljanje in prejemanje elektronskih računov v eni obliki zapisa, ki se lahko nato pretvori v drugo.

Izpostavljamo, da je s 1. januarjem obvezno pošiljanje računov proračunskim uporabnikom prek UJPnet v elektronski obliki, več o tem je objavljeno na spletni strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila.